Gewoon een populair boek of is het meer. Want ja, je kunt de bijbel gewoon afdoen als een populair boek, het is tenslotte het meest verkochte boek. Maar is daar ook een reden voor. Lezers van de bijbel bestaan uit twee groepen. Aan de ene kant mensen die geïnteresseerd zijn in historie en historische feiten en aan de andere kant een groep mensen die de bijbel accepteren zoals deze geschreven is, als het woord van God. Dit hoef je niet te geloven. Er zijn genoeg scenario’s te bedenken over hoe de bijbel tot stand is gekomen en je zal er zelf ook vast een standpunt over hebben.

Voor iedere christen is de bijbel het woord van God. Als je net in de bijbel begint lees je een aaneenrijging van prachtige verhalen en soms ook onbegrijpelijke stukken. Maar lees je de bijbel als het woord van God dan zie je wonderlijke overeenkomsten met je leven en met wat er op dit moment in de wereld om ons heen gebeurd.

De bijbel bestaat uit twee delen, het oude en het nieuwe testament. In het oude testament is onder andere het begin van de schepping beschreven, de zondvloed, de toren van Babel, het volk Israël als slaven in Egypte dat vrijwel iedereen kent van de films. Maar ook voorspellingen als de geboorte, de dood en de opstanding van Jezus.

En zeg nu niet, ja die bijbel, die is gewoon door een of andere knappe kop bij elkaar verzonnen, want de oorspronkelijke geschriften liggen meer dan tien mensen levens uit elkaar. Het tweede deel is het nieuwe testament. Daarin vind je onder andere de in het oude testament voorspelde geboorte, dood en opstanding van Jezus. Maar ook een nieuwe voorspelling of beter gezegd een openbaring.
In het hoofdstuk openbaringen heeft de Here God aan Johannes laten zien wat er aan het eind van de tijd gebeurt. De Heer heeft hem laten zien dat Hij, zoals Hij belooft heeft, terug komt om Zijn kinderen thuis te brengen. De bijbel gewoon een populair boek of is het toch meer dan je durft te geloven. Heb je geen bijbel en wil je toch eens kijken? Kijk hier voor een online bijbel.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam