Iedere zondag gaan christenen naar de kerk om daar naar de eredienst te gaan. En daar is een reden voor. De Here God heeft de aarde in zes dagen geschapen en de zevende dag was Hij klaar. Deze dag noemde God de rustdag en Hij zegende deze dag. De zegen aan deze door God gegeven rustdag is voor christenen nog altijd belangrijk. Tijdens deze rustdag die wij zondag noemen wordt de kerk dan ook bezocht.Het bezoek op zondag aan de kerk, Gods Huis, is een speciaal moment waarop christenen tijd vrij maken om samen God te danken voor alles wat Hij in je dagelijks leven doet.

Als je het niet gewend bent om de zondag als rustdag of dag van God te zien dan herinnerd de klok je er aan welke dag van de week het is. Zolang de gong van de klok klinkt is de eredienst nog niet begonnen en de deur nog open. Wanneer de klok stopt en de deur sluit dan gaat de dienst beginnen. Als je eens wilt weten wat er tijdens de dienst gebeurt dan kun je even een kijkje nemen bij eredienst of gewoon op een zondag op de roep van de klok afkomen. Je bent van harte welkom.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam