Het paradijs
Tijdens de ochtend diensten is er voor de allerkleinsten, kinderen van 0 tot 4 een chreche. Lekker in de box, spelen, slapen, of bij één van de oppasmoeders op schoot een flesje drinken, het kan allemaal. Zo kun jij rustig naar de eredienst gaan.

De Ark
De Ark is een kinderkerkgroep in de leeftijd van 4 tot 8 jaar of te wel basisschoolgroep 1 t/m 4. De Ark komt iedere zondagochtend tijdens de eredienst bij elkaar. Daar wordt begonnen met zingen, een zegen gevraagd over de morgen en een bijbel verhaal verteld aan de hand van levendige voorbeeldplaten. Aansluitend gaan de kinderen knutselen of kleuren.

Het is belangrijk dat kinderen al jong leren wie God is en dat ze de Here Jezus leren kennen als hun Heer en Verlosser. Het is fijn om bij God te horen. Doel van de Ark is dat de basiskennis over de bijbel en de Here God bij de kinderen bekend wordt gemaakt. Dit helpt ze om later zelf de beslissing te kunnen nemen om Jezus te volgen in hun leven. Er zijn altijd twee groepsleidsters aanwezig tijdens een kinderdienst.

De Regenboog
De Regenboog is een kinderkerkgroep in de leeftijd van 8 tot 12 jaar of te wel basisschoolgroep 5 t/m 8. De Regenboog komt iedere zondagochtend tijdens de eredienst bij elkaar.
Daar beginnen we met zingen en bidden samen. Een onderwerp wordt behandeld en gekoppeld aan een voorbeeld uit de bijbel. Daarna wordt er geknutseld. Er is altijd een groepsleiding aanwezig tijdens een kinderdienst.

Het is belangrijk dat kinderen al jong leren wie God is en dat ze de Here Jezus leren kennen als hun Heer en Verlosser. Het is fijn om bij God te horen. Doel van de Regenboog is dat de basiskennis over de bijbel en de Here God bij de kinderen bekend te maken en uit te breiden. Dit helpt ze om later zelf de beslissing te kunnen nemen om Jezus te volgen in hun leven.

De Schakel
De Schakel is een tienerclub bestaande uit tieners in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Om de week komen ze tijdens de ochtenddienst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er over Gods Woord gesproken, en wat je daar thuis, op school en in de sportvereniging mee kunt doen. Meestal wordt begonnen met zingen waarna een onderwerp wordt besproken. Daarnaast is er meestal nog tijd voor een drankje en om even na te praten. Doel van de Schakel is om de tieners op weg te helpen zodat ze voldoende theoretische en praktische kennis hebben om als ze daar aan toe zijn zelf een persoonlijke keuze te kunnen maken voor Jezus. Naast de twee wekelijkse bijeenkomsten worden er ook tussendoor een aantal leuke avonden georganiseerd. Zo wordt er samen Sinterklaas gevierd, in de zomer een bbq en twee maal per jaar een uitje. Ben je 12, 13, 14 of 15? Je bent van harte welkom.

Het Baken
Een avond bij Het Baken staat garant voor ontspanning, plezier, aanbidding en geestelijke groei. Een avond waar je gezellig je sociale, contacten kan onderhouden met leeftijdsgenoten. Samen God prijzen in een lied en discussiëren over een van de vele onderwerpen die worden behandeld. Hierbij ben je alvast van harte uitgenodigd om eens een hele leuke avond mee te maken op Het Baken.

© 2017 VEG Zaandam