Bouwen gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Als we om ons heen kijken dan zien we altijd en overal werk in uitvoering. Huizen, bruggen en allerlei andere bouwobjecten. In de Bijbel zien we niet anders. Mensen bouwen steden, torens, stadsmuren, etcetera, Daarnaast wordt in de Bijbel gesproken over bouwen als beeld van ons leven. In het Bijbelboek 1 Corinthiërs schrijft Paulus in hoofdstuk 3, vers 11 vrij vertaald: je mag bouwen op het fundament dat Jezus Christus heeft gelegd, maar met welke materialen bouw je hier op?
De vraag is dus niet of we wel bouwen, maar met welke materialen. Binnen de VEG wordt veel gedaan aan geloofsopbouw tijdens de kerkdiensten op zondag en daarnaast bij verschillende groepen tijdens diverse momenten door de week.

Een belangrijke groep waar aan geloofsopbouw wordt gedaan, is de mannengroep. Eenmaal in de veertien dagen komen de mannen een avond bij elkaar rond een thema uit de Bijbel. Geloofsopbouw dus. Want een ding is zeker: je wordt er sterker van! Enkele thema’s die aan de orde zijn geweest of nog aan de orde komen:

  • Een discipel van Jezus zijn: wat wil dat zeggen?
  • Ik geloof in God, maar wat moet ik met Jezus?
  • Om te geloven heb ik de kerk toch niet nodig?
© 2017 VEG Zaandam