In een korte samenvatting is de bijbelstudie voor vrouwen, een gespreksgroep rondom de Bijbel voor vrouwen vanaf 30 jaar.

Doel van de studies is het samen zoeken naar wat de Bijbel betekent voor jou in je dagelijks leven. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als bijvoorbeeld:

  • Wie mag ik zijn en worden
  • Het gebed - te druk om niet te bidden
  • Keuzes maken - het ontdekken van Gods wil
  • Leven in harmonie met God, jezelf en de ander
  • Zekerheid - weten waarom je gelooft

Tijdens de studies wordt eerst individueel en later gezamenlijk het betreffende onderwerp behandeld. En het mooie is dat je eerst individueel en later samen antwoorden vind op onder andere de vragen uit het studieboekje. Samen in een gezellige huiselijke omgeving studeren, zingen en bidden.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam