De geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente te Zaandam. In de jaren 1938 en 1939 werden in Zaandam opwekkingssamenkomsten gehouden. Deze resulteerden erin dat in 1939 een “Vereniging tot Stichting van een Vrije Evangelische Gemeente “ werd opgericht. Op 5 juli 1942 was de Vrije Evangelische Gemeente een feit en ging van start met 15 leden.

In de loop van de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan, heeft de gemeente op heel wat adressen in Zaandam haar samenkomsten gehouden: aan de Vinkenstraat, de benedenzaal van café Het wapen van Zaandam, later de bovenzaal van hetzelfde café. Vandaar naar het A.J.C. gebouw aan de Klaas Katerstraat, weer naar Het wapen van Zaandam, het belastingkantoor aan de Gedempte Gracht, vervolgens een ruimte in de Reigerstraat en uiteindelijk een wat vastere bestemming in het gebouw voor Christelijke Belangen waar ruimte werd gehuurd voor de zondagse samenkomsten.

Een knelpunt bleef het verenigingswerk waardoor de wens van een eigen gebouw levend bleef. In 1965 kon de gemeente haar eigen gebouw betrekken aan de Parkstraat. Het Volksbadhuis was voor een groot deel in eigen beheer verbouwd van badcellen tot kerkzaal en andere ruimten. Veertig jaar zou de Parkstraat het vertrouwde adres van de VEG blijven en zou de gemeente groeien tot een gemeenschap van circa 275 mannen, vrouwen en kinderen.

Begin 2005 kwam “de Paaskerk” aan het Burgemeester ter Laan plantsoen in beeld. De onderhandelingen verliepen vlot en op 29 mei 2005 kon de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam haar eerste kerkdienst in de Paaskerk houden. Uiteraard valt er veel meer over de historie van de VEG Zaandam te vertellen zoals over haar voorgangers, de zelfwerkzaamheid van de leden, de zegeningen in het werk en ander wel en wee, maar dat zou in dit kader te ver voeren.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam