Paaskerk opgenomen in lijst met 101 naoorlogse gebouwen en monumenten

Na selectie van nieuwe rijksmonumenten is Nederland in één keer honderd en één monumenten rijker. De in de (voorlopige) lijst opgenomen gebouwen zijn gebouwd tijdens de wederopbouwperiode. In deze eerste rijksmonumentenlijst met naoorlogse architectuur uit de periode 1940 tot en met 1958 heeft ook het monument de Paaskerk een verdiende plaats gekregen.

Nog niet eerder zijn er gebouwen uit de naoorlogse periode op de monumentenlijst gezet. Selectiecriteria bij het tot stand komen van deze monumentenlijst was dat het gebouw minimaal vijftig jaar oud moest zijn en een architectuur- en/of cultuurhistorische waarde hebben om in aanmerking te komen. Daarnaast was het van belang dat het monument in behoorlijke staat verkeerd. Aan deze criteria heeft de Paaskerk voldaan en ook nu wordt er door de eigenaar, De Vrije Evangelische Gemeente, nog flink geinvesteerd om het gebouw in optimale conditie te houden. Eén van de werkzaamheden die voor iedereen duidelijk zichtbaar is was het vervangen van de voegen in de enorme gemetselde gevel. En onlangs is de oude pastorie, met achterliggende zalen, grondig renoveert en aangepast aan de eisen van deze tijd.

De architectuur van de wederopbouw is lange tijd als noodzakelijke bouw gezien en zou niet de glans hebben van sierlijke oude gebouwen zoals wij die kennen. Jammer is dat enkele gebouwen in Nederland uit deze periode niet de kans hebben gehad om aan de mening van lelijk gebouw te ontkomen en inmiddels zijn gesloopt. Hieraan zijn in ieder geval de nu opgenomen gebouwen ontkomen en voor de toekomst veilig gesteld.

Iedere Zaankanter zou dit nieuwe Zaanse monument van architect K.L. Sijmons met door Karel Appel geschilderde ramen eens moeten bezoeken. En dat is mogelijk. De Vrije Evangelische Gemeente in de Paaskerk heeft voor iedere leeftijd de mogelijkheid om het doel van dit monument op zijn eigen manier te bezoeken of te beleven.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam