Nadat de Here Jezus uit de dood was opgestaan kwam Hij nog regelmatig bij Zijn discipelen of leerlingen. Vlak voordat Jezus terugging naar de hemel gaf Hij zijn leerlingen een opdracht voor het leven mee. In de bijbel heet deze opdracht “Het zendingsbevel”. Jezus zei tegen Zijn leerlingen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.’ En terwijl Hij zijn leerlingen zegende werd Hij in de hemel opgenomen.

Omdat iedere christen een leerlingen of volgelingen is van Jezus is deze opdracht voor alle christenen. Het in de visie beschreven doel en in de missie beschreven opdracht aan de gemeente is waaraan de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam zich dan ook verbind.

Visie
De Vrije Evangelische gemeente wil dicht bij Jezus Christus leven om in de omgang met Hem:
De liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving.

Missie

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt door mensen
  • en God gestalte krijgt in mensen
Vrije Evangelische Gemeente Zaandam