Topbeeld

Eens zal op die grote morgen
Klinken het bazuingeschal
Dan zal Jezus wederkomen

Een open en hartelijke groep mensen is misschien wel de beste omschrijving van de personen die samen de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam vormen. De VEG in Zaandam is een Maranatha gemeente. Wij leven in de verwachting dat Jezus, binnen afzienbare tijd, de gelovigen zal komen halen. Je leest het goed, de gelovigen. 

Als gemeente en individuele christenen hebben wij een opdracht van God gekregen. Deze staat in de bijbel beschreven als zendingsopdracht of zendingsbevel. Deze opdracht hebben wij beschreven als missie zodat wij hier dagelijks aan herinnerd worden. 

De missie van de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam is:

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt door mensen
  • en God gestalte krijgt in mensen

God heeft deze opdracht gegeven omdat Hij zoveel mogelijk mensen wil redden. Deze redding is mogelijk gemaakt doordat zijn Zoon Jezus de dood heeft overwonnen. Maar mensen die Jezus niet kennen (of erkennen) blijven straks achter, en die gedachte is verschrikkelijk. Daarom willen wij graag dat jij Jezus leert kennen zodat het erkennen of afwijzen van Hem een bewuste keuze van je is.

Wij hopen je snel eens te ontmoeten!

Nadat de Here Jezus uit de dood was opgestaan kwam Hij nog regelmatig bij Zijn discipelen of leerlingen. Vlak voordat Jezus terugging naar de hemel gaf Hij zijn leerlingen een opdracht voor het leven mee. In de bijbel heet deze opdracht “Het zendingsbevel”. Jezus zei tegen Zijn leerlingen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.’ En terwijl Hij zijn leerlingen zegende werd Hij in de hemel opgenomen.

Omdat iedere christen een leerlingen of volgelingen is van Jezus is deze opdracht voor alle christenen. Het in de visie beschreven doel en in de missie beschreven opdracht aan de gemeente is waaraan de Vrije Evangelische Gemeente in Zaandam zich dan ook verbind.

Visie
De Vrije Evangelische gemeente wil dicht bij Jezus Christus leven om in de omgang met Hem:
De liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving.


Missie

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt door mensen
  • en God gestalte krijgt in mensen
Achtergrondmissie

God houdt van jou!

De Heer komt spoedig is de betekenis van het naar het Nederlands vertaalde woord Maranatha. Er is trouwens iets wat je alvast moet weten, maranatha moet je meenemen in de beslissing die je voor of tegen Jezus neemt. Zeg je, nee ik kan heel goed zonder dat geloof en zonder Jezus dan is dat ook een besluit. Maar weet wel dat als je niet voor kiest dan kies je tegen.

En gelukkig maar dat de Here God ons de vrijheid van keuze heeft gegeven. Ook christen zijn is iedere dag vrij zijn in je doen en laten, iedere keus maak je zelf. Maar het is goed om bij de keuzes die je maakt te denken aan Maranatha, de Heer komt spoedig. Want wanneer Hij komt dan komt Hij niet om je nog een keer te vragen of jij ook meegaat.

Als de Heer straks komt dan heeft Hij iedereen die de keus voor Hem heeft gemaakt thuisgehaald voordat je het merkt. Tot die tijd is aan jou de keus of je daar bij wilt zijn.

Wanneer Hij komt? Misschien vandaag, misschien morgen of volgende week. Onze zonden zijn door Jezus aan het kruis vergeven, de dood is door Jezus overwonnen en daarmee heeft God de poort naar Zijn huis wagenwijd open gezet. Wacht niet tot het laatste moment want voor je het weet is het te laat.

Maranatha is de verwachting waarin de Vrije Evangelische Maranatha Gemeente in Zaandam leeft. Maranatha, de Heer komt spoedig en wij verwachten Hem.

Achtergrondmissie

De geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeente te Zaandam. In de jaren 1938 en 1939 werden in Zaandam opwekkingssamenkomsten gehouden. Deze resulteerden erin dat in 1939 een “Vereniging tot Stichting van een Vrije Evangelische Gemeente “ werd opgericht. Op 5 juli 1942 was de Vrije Evangelische Gemeente een feit en ging van start met 15 leden.

In de loop van de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan, heeft de gemeente op heel wat adressen in Zaandam haar samenkomsten gehouden: aan de Vinkenstraat, de benedenzaal van café Het wapen van Zaandam, later de bovenzaal van hetzelfde café. Vandaar naar het A.J.C. gebouw aan de Klaas Katerstraat, weer naar Het wapen van Zaandam, het belastingkantoor aan de Gedempte Gracht, vervolgens een ruimte in de Reigerstraat en uiteindelijk een wat vastere bestemming in het gebouw voor Christelijke Belangen waar ruimte werd gehuurd voor de zondagse samenkomsten.

Een knelpunt bleef het verenigingswerk waardoor de wens van een eigen gebouw levend bleef.

In 1965 kon de gemeente haar eigen gebouw betrekken aan de Parkstraat. Het Volksbadhuis was voor een groot deel in eigen beheer verbouwd van badcellen tot kerkzaal en andere ruimten. Veertig jaar zou de Parkstraat het vertrouwde adres van de VEG blijven en zou de gemeente groeien tot een gemeenschap van circa 275 mannen, vrouwen en kinderen.

Begin 2005 kwam “de Paaskerk” aan het Burgemeester ter Laan plantsoen in beeld. De onderhandelingen verliepen vlot en op 29 mei 2005 kon de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam haar eerste kerkdienst in de Paaskerk houden.

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam | Burg. ter Laanplantsoen 21 | 1501 TN Zaandam

T 075-616 8339 | welkom@vegzaandam.nl